प्रतिनिधिसभा

मक्वानपुरगढी गा.पा. भिमफेदी गा.पा. ईन्द्रसरोवर गा.पा. थाहा न.पा. कैलाश गा.पा. रक्सीरंग गा.पा. मनहरी गा.पा. पुर्सा वन्यजन्तु संरक्षण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
मकवानपुर क्षेत्र २ (क)का उम्मेदवारहरू
मकवानपुर क्षेत्र २ (ख)का उम्मेदवारहरू

निर्वाचन क्षेत्र २ (क) को उम्मेदवारहरू


निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) को उम्मेदवारहरू