प्रदेशसभा

मक्वानपुरगढी गा.पा. भिमफेदी गा.पा. ईन्द्रसरोवर गा.पा. थाहा न.पा. कैलाश गा.पा. रक्सीरंग गा.पा. मनहरी गा.पा. पुर्सा वन्यजन्तु संरक्षण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज

उम्मेदवारहरू