प्रदेशसभा
दिपेन्द्र चन्द ठकुरी

मत - 95

दिपेन्द्र चन्द ठकुरी (Dipendra Chand Thakuri)

मकवानपुर क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू