प्रतिनिधिसभा
जिल्ला हाम्रो नेपाली पार्टी
मकवानपुर
प्रतिनिधिसभा २०७९ प्रतिनिधिसभा २०७४
निर्वाचन क्षेत्र उम्मेदवार मत जम्मा मत बाँकी मत मत परिणाम
क्षेत्र १ दिपेन्द्र चन्द ठकुरी ९५ ८१३९४ -

प्रदेशसभा २०७९ प्रदेशसभा २०७४ प्रदेशसभा २०७९ प्रदेशसभा २०७४
क्षेत्र उम्मेदवार (क) मत मत परिणाम उम्मेदवार (ख) मत मत परिणाम
क्षेत्र १ किशोर राना मगर ६३ - किशोर अर्याल -
क्षेत्र २ - - - - - -