प्रदेशसभा
रुपक लामा

मत - 20

रुपक लामा (Rupak Lama)

मकवानपुर क्षेत्र १ का अन्य उम्मेदवारहरू