प्रदेशसभा
कुलेन्द्र दिप विक्रम न्यौपाने

मत - 0

कुलेन्द्र दिप विक्रम न्यौपाने (Kulendra Dip Bikram Neupane)